Počasie - Jedľové Kostoľany
Zaujímavé stránky
 
 

 
Návštevy
mod_vvisit_counterDnes34
mod_vvisit_counterVšetky976645
Prihlásenie©  2008-2017 Fero Hujavý

Prevzatie, šírenie a ďalšie použitie a sprístupňovanie textových, či obrazových materiálov, publikovaných na tejto stránke, je bez písomného súhlasu autora daných materiálov a/alebo administrátora tejto stránky zakázané.

Fašiangy 2018

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

Rok nám utiekol ako voda a tento víkend sme tu mali už 31.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb - Gajdošské fašiangy s bohatým kultúrnym programom v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a u nás - v Jedľových Kostoľanoch.

Nechýbala tradičná pochôdzka fašiangovníkov po obci, ktorú v krátkej reportáži zachytila aj RTVS, pri kultúrnom dome sa pripravovali zabíjačkové špeciality a vo večernom programe vystupovali deti z materskej a základnej školy, folklórny súbor Briežok a skupina Turňa z Jedľových Kostolian a ďalšie folklórne súbory a umelci. Fašiangový víkend ukončila v nedeľu gajdošská svätá omša a po nej slávnostný obed v priestoroch OcÚ.

Fotomateriál z víkendu si môžete pozrieť v našej galérii:

 
 
Večerný program (autor Karol Psota)
 
 
Ak by si niekto chcel zaspomínať aj na minulé ročníky, je možné ich vyhľadať na našej stránke kliknutím na tento odkaz.
 

Reprezentačný ples obce - 1. ročník

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

Dňa 20. januára 2018 sa v priestoroch miestneho kultúrneho domu konal 1. ročník Reprezentačného plesu obce Jedľové Kostoľany. Účastníkov plesu vítal starosta obce pán Dušan Kazimír, ktorý ples aj slávnostne otvoril. 

Na úvod večera sa hosťom predstavili Gipsy Čáve z Topoľčian a ďalej do tanca hrala hudobná skupina Duo Rytmix. Nechýbalo vynikajúce občerstvenie a bohatá tombola. 

Sponzormi podujatia boli: AGRO Hosťovce s.r.o., ALEXANDRA – Mgr. Alexandra Blahová, ANEKO SK s. r. o., AXIS computers s.r.o., BenátCentrum spol. s r. o., DAX Bratislava s. r. o., DIMI max s.r.o., Final CD s.r.o., Frutto s.r.o., Igor Šmrhola, Ing. Dušan Kazimír – zmiešaný tovar, Josip catering, LK Studio, Mgr. Renáta Šabová, Obecné pohostinstvo Jedľové Kostoľany, Radoslav Maduda, STILE ITALIANO.

Atmosféru večera zachytil objektívom pán Karol Psota, fotografie nájdete v našej galérii.

 

Gajdošské sústredenie

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

Dňa 6.1.2018 usporiadali FS Briežok a Ženská spevácka skupina v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch prvé Gajdošské sústredenie. Menšie deti sa zúčastnili výtvarného, krojového a píšťalkového workshopu. Mládež sa venovala výuke hry na gajdách a píšťalkách. Po celodennej práci sa večer všetci odprezentovali v krátkom programe.
Takáto forma podujatia bola svojim spôsobom u nás prvou lastovičkou a veríme, že pre zachovanie miestnych tradícií budú ľudia, ktorí tomu venovali svoj čas, ochotní pokračovať v takýchto aktivitách i naďalej. Vďaka patrí p. Danke Kellnerovej, p. Zdenke Dobiašovej, dievčatám zo súboru, učiteľom gajdošom, ako aj obci za poskytnutie priestorov a rodičom a priateľom za podporu.
Atmosféru približuje niekoľko záberov v našej galérii (foto: D.Kellnerová)
 
 

Vianočná akadémia 2017

Súčasnosť - Kultúrne a spoločenské podujatia

V nedeľu, 10.12.2017 zorganizovala miestna Základná škola v spolupráci s Obecným úradom a Materskou školou Vianočnú akadémiu. Deti opäť po roku privítali Mikuláša, ktorý im priniesol darčeky a dobrú náladu. O radosť a zábavu prítomných sa postarali nielen Mikuláš, ale aj deti základnej a materskej školy so svojim programom.
Vianočnú akadémiu zachytenú objektívom pána Karola Psotu si môžete pozrieť  v našej galérii.
 

Machulinská dvadsiatka

Súčasnosť - Športové akcie

Tradičné bežecké podujatie - 34. ročník Machulinskej dvadsiatky, dátum konania 2.12.2017, 17 súťažných kategórií vrátane detských a žiackych, organizátor Obecný úrad Machulince a Slovenský Orol, štart v strede obce Machulince.
Niekoľko záberov aj s pozdravmi pretekárov z 10-teho kilometra (obrátka v Jedľových Kostoľanoch), zachytených objektívom pána Karola Psotu, nájdete v našej galérii.
 

Týždeň vedy a techniky na našej ZŠ

Súčasnosť - Školstvo

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Tento rok bol stanovený termín pre Týždeň vedy a techniky na dni 6.11.-12.11.2017.  Naša ZŠ sa do tohto Týždňa zaregistrovala so svojim podujatím s názvom "Výstava učebných pomôcok. Ako veci fungujú", koré sa konalo v piatok, dňa 10.11.2017 v čase od 8,30 do 17,30.

Naši žiaci prezentovali na ôsmich stanovištiach fyzikálne pomôcky a javy a umožnili nahliadnuť do tajomstiev živočíchov, rastlín a ľudského tela. O veľkú chemickú šou sa postarali absolventi SOŠ chemickej B. Kukučková (naša bývalá žiačka) a Marián Pevný. 

Fotodokumentáciu z podujatia si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz (galéria stránky ZŠ Jedľové Kostoľany)

Článok o tomto podujatí si môžete prečítať aj na spravodajskom portáli moravce.dnes24.sk a na stránke ZŠ Jedľové Kostoľany.

(zdroje: www.tyzdenvedy.sk, moravce.dnes24.sk, zsjedlovekostolany.edupage.org)

 
Aktuálne
Nájdete nás na Facebooku
Kontakt
Obecný úrad Jedľové Kostoľany
č. 297
951 96 Jedľové Kostoľany
tel: 037 / 633 82 25
fax: 037 / 633 82 15
e-mail: uradjk@tekov.sk
            obecjk@tekov.sk
            starostajk@tekov.sk
Úradné hodiny:
PO:7:30-12:00 12:30-15:30
UT: nestránkový deň
ST: 7:30-12:00 12:30-17:00
ŠT: 7:30-12:00 12:30-15:30
PI:  7:30-12:00 12:30-14:00
 
Štatistické údaje
Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Mikroregión: Tríbečsko
Nadmorská výška: 400 m.n m.
Súradnice: 48°28′19″S 18°29′29″V
Rozloha: 2927 ha
Hustota osídlenia: 33,38 obyv./km2
IČO: 00 308 064
Počet obyvateľov: 911 (k 31.12.2015)

 
Služby občanom
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU:
 
január - 10,11, 24, 25
február - 7, 8, 21, 22
marec - 7, 8, 21, 22
apríl - 4, 5, 18, 19
máj - 2, 3, 16, 17, 30, 31
jún - 13, 14, 27, 28
júl - 11, 12, 25, 26
august - 8, 9, 22, 23
september - 5, 6, 19, 20
október - 3, 4, 17, 18, 30, 31
november - 14, 15, 28, 29
december - 12, 13, 27, 28
 
 
ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU:
 
PET flaše:
5.1.,  2.2.,  2.3,  6.4.,  4.5., 1.6., 
6.7., 3.8.,  7.9.,  5.10., 2.11., 7.12.
 
Sklo:
29.01., 26.03., 28.05., 30.07., 24.09., 26.11.
 
Papier:
13.03., 12.06., 11.09., 11.12.
 
Jedlé oleje a tuky z domácnosti:
dvor obecného úradu otvorený počas úradných hodín
 
Malé baterky:
základná škola  počas vyučovania
 
ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
bude vyhlásený rozhlasom.
 
Overovanie podpisov
Osvedčovanie listín
Kopírovacie služby
Prenájom sály kultúrneho domu
Štiepkovanie